STRATEJİK KARAR ALMA VE
DEĞİŞİM SÜREÇLERİ

Kuryön'ün Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı hizmetlerinden birisidir.


HİZMET TİPİ: Danışmanlık

ÇÖZÜM ALANLARIMIZ

 • Strateji değişiklikleri veya geliştirilmesi
 • Birleşme, satın alma ve küçülmeler
 • Yeniden yapılanmalar(rightsizing)
 • Kültür değişim süreçleri, biz bilinci yaratma çalışmaları
 • Yeni iş süreçlerine geçişler

METODOLOJİMİZ

 • Organizasyonel yapının gözden geçirilmesi ve analizi
 • Üst yönetim ekibi ile bire-bir görüşmeler yapılarak hedef ve önceliklerin alınması
 • Departman yöneticileri ile bire bir görüşmeler yapılarak organizasyondan beklentilerinin alınması
 • Üst yönetimin ve çalışanların beklenti ve önceliklerinin detaylı analizi ve yapılandırılmış konsolidasyonu
 • Kurum hedeflerini ve önceliklerini kapsayan iyileştirme önerilerinin ve aksiyon planlarının oluşturulması

SAĞLADIĞIMIZ HİZMETLE
BEKLEDİĞİMİZ KAZANIMLAR NELERDİR?

 • Hedef ve stratejileri destekleyen yönetim sistemlerinin kurulmasını ve uygulanabilir olmasını sağlar
 • Kurum değerlerinin ve prensiplerinin, tüm çalışanların katılımlarıyla sahiplenilmesini ve güçlendirilmesini sağlar
 • Hızlı, yapıcı ve sürdürülebilir yönetim sistemlerinin ve çalışma esaslarının oluşturulmasını sağlar

BİZİMLE ÇALIŞIN!

Size Stratejik Karar Alma ve Değişim Süreçleri hakkında danışmanlık yapalım

Hizmetlerimiz ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçin. Bilmek istediğiniz detayları bize sorun, cevap verelim.

Bizimle İletişime Geçin  Hizmetlerimiz ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçin. Bilmek istediğiniz detayları bize sorun, cevap verelim.

  TOP